Skip to content

¿Ampliació, acondicionament o construcció nova?

Barcelona, dimecres 31 d’agost 2016 – ¿Ampliar, acondicionar o construir? Aquesta es la pregunta a la que molts empresaris o directius s’enfronten en algun moment de la seva vida professional. Comptar amb ajuda externa especialitzada assegura l’èxit de l’elecció ja que n’hi han molts factors a tenir en compta que desconeixen les persones que han de prendre la decisió.

Top Management, como enginyeria i consultoria, ofereix aquests servis, no solsamènt avaluant les opcions exposades pel client sinó també aportant solucions o variants noves que s’adaptin a les seves necessitats. L’experiència, implicació i versatilitat de tot l’equip de Top Management els fa un aliat essencial.

Abans de prendre qualsevol decisió, es important conèixer la raó por la que ha sorgit la necessitat de mes espai i també definir que es lo que es vol aconseguir amb l’increment d’espai: una millor optimització de l’espai, una millor Distribución, augmentar l’àrea d’emmagatzematge, implementar una nova forma de treball (magatzem mes automatitzat, incorporació de noves tecnologies, nou procés per incrementar la productivitat de l’empresa, etc.).

¿Ampliació, acondicionament o construcció nova?

Existeixen diverses opcions per augmentar l’espai, amb mes o menys cost i per tant, de mes o menys guany d’espai:

1.- Acondicionament de la nau actual

  • Avantatges: permet optimitzar l’espai, actualitzar les instal•lacions, adaptar la nau a les necessitats actuals invertint menys diners i amb un termini mes curt.
  • Desavantatges: es guanya menys espai i es por arribar a interrompre l’activitat .

2.- Ampliació

  • Avantatges: permet augmentar la superfície del magatzem i/o oficines sense interrompre el desenvolupament de l’activitat. El termini i la inversió no son tan importants como a una construcció nova.
  • Desavantatges: s’ha de disposar de reserva de sòl per ampliar l’edifici.

3.- Acondicionar una nau on encara no s’està desenvolupant la seva activitat

  • Avantatges: permet dissenyar l’espai per un us específic amb una inversió i un termini menor que el de una construcció nova.
  • Desavantatges: es necessari fer una due diligence abans de prendre-la en consideració i haurem d’adaptar-nos a les dimensions existents.

4.- Construcció nova

  • Avantatges: permet dissenyar una nau 100% optima pel seu us específic, escollir una bona ubicació, etc. L’activitat no es veu perjudicada per l’execució del treballs.
  • Desavantatges: l’inversió i el termini son es mes importants.

Un cop decidida l’opció, es important portar a terme el projecte to seguint el pressupost, termini i la qualitat exigida, per això la figura d’un Project Manager o un Project Monitor ens pot ajudar molt.

Related Posts