Skip to content

Entrebancs administratius? TOP MANAGEMENT els optimitza!

A TOP MANAGEMENT ho tenen clar, els tràmits administratius en el sector de la construcció —i en el de la logística en particular— s’han de reduir al màxim. Esdevé cabdal agilitzar la seva gestió per obtenir resolucions favorables sense perdre temps.

En els projectes amb què TOP MANAGEMENT hi treballa se succeeixen tres estadis ben definits abans, durant i després de la seva realització, sigui quina sigui la prestació del servei (project monitoring, project management, enginyeria…) és a dir: la fase prèvia, la pròpia de la construcció, i la fase final.

Abans d’encetar qualsevol tasca, es fa un avantprojecte bàsic per tal d’agilitzar el procés de licitació i estalviar futurs maldecaps. Aleshores, un equip de TOP MANAGEMENT contacta i es reuneix amb els membres de l’ens públic corresponent per presentar-los-hi un pla d’intencions —un esborrany— la idea és gestionar els permisos directament amb les autoritats competents.

L’avantprojecte és una primera versió del projecte, adequat fidelment a la legislació vigent. Per exemple, considerades les regulacions quant al terreny, s’aplicarà la normativa local basada en paràmetres urbanístics. Un cop ben definits aquests paràmetres, es presenta la documentació subjecta a conformitat legal, evitant d’aquesta manera futurs entrebancs.

Així doncs, abans de demanar qualsevol llicència, cal una primera reunió amb l’arquitecte i l’enginyer municipals per presentar la idea, fer-los partícips i verificar amb ells tant els requeriments tècnics com els administratius. Si tots els representants locals s’involucren en el projecte, s’obre un diàleg enriquidor i les qüestions preliminars queden definides a la bestreta. Aquesta trobada és crucial per optimitzar els terminis de lliurament, però no és pas la única.

Per TOP MANAGEMENT és molt important que, paral·lelament als contactes amb els organismes oficials directes, es faci també una preconsulta tant amb el Departament d’Indústria com amb el Departament Tècnic de Bombers atès que per l’obtenció de la llicència d’obra, aquests també hi participen en la presa de decisions. Cal preparar una separata atenent d’altres paràmetres que puguin afectar a la construcció, com ara la localització i les característiques del terreny, les restes arqueològiques, els factors hidrogràfics… El desllorigador rau en revisar exhaustivament quines son les institucions que prenen part a l’obra, contactar-les a temps d’esclarir els embulls que hi puguin aparèixer, i anticipar-se a ells.

En definitiva, un cop detectats tots els implicats en el procés i acordat l’avantprojecte, cal facilitar-los un informe complet per tal d’aconseguir la seva conformitat abans de presentar-lo per les vies administratives oficials i, atès que els responsables coneixen el projecte de molt abans, agilitzin la obtenció de les llicències. Amb aquest modus operandi s’escurcen els intervals de gestió de qualsevol sol·licitud administrativa, es resolen possibles dubtes i es corregeixen desavinences fins i tot abans que ocorrin.

A més, durant la fase d’execució, és indispensable informar les autoritats de qualsevol modificació feta en el projecte, a banda dels avanços en la construcció pròpiament. Una estreta col·laboració amb els actors acostuma a acabar amb la llum verda per l’obtenció de la llicència d’obra i, a l’hora de l’entrega, si la relació ha estat honesta i productiva, amb la llicència de primera ocupació.

Aquesta és la manera de fer que promou TOP MANAGEMENT als 23 països on hi te presència, des de les seves 6 filials (salvant les diferències administratives de cada territori, és clar) com a tesi per agilitzar els tràmits burocràtics i així esdevenir més eficaços en les seves missions: identificar els actors involucrats, comptar amb ells abans, durant i després del procés de construcció, mai no interrompre el diàleg, i mantenir sempre totes les parts ben informades. La clau passa per facilitar tota la documentació necessària el més aviat possible per no retardar l’obra i, si cal, anticipar-se per oferir solucions escaients i adaptades per a cada situació.

Related Posts