Skip to content

L’arqueologia preventiva una eina útil

Barcelona, dimarts 14 de juny 2016 – Molts son els que recorden aquella obra que va estar parada durant bastant temps degut al descobriment de restes arqueològiques. Aquestes experiències negatives son las que constitueixen el punt de vista de la majoria de participants en un projecte de construcció respecte a l’arqueologia.

Des de Top Management volem aportar un altre punt de vista: un estudi arqueològic preventiu hauria de forma part del procediment habitual d’avaluació d’un terreny com ja ho son el estudi geotècnic o el estudi topogràfic ja que pot significar un estalvi considerable de diners i temps.

L’objectiu d’aquests estudis es esbrinar si hi ha potencial de presencia de restes arqueològiques al terreny. El procediment per realitzar un diagnòstic es el següent:

1.- Realitzar una consulta de la carta arqueològica i paleontològica de la zona.

2.- Analitzar la bibliografia existent sobre intervencions arqueològiques o paleontològiques de la zona.

3.- Superposar el nostre projecte de construcció a la cartografia geològica, històrica i fotogràfica.

Un cop arribat a aquest punt potser ja hem obtingut un diagnòstic positiu, es a dir, que el terreny presenta un elevat potencial d’albergar elements arqueològics o paleontològics.

Si, d’altre banda, el diagnòstic no el suficientment concloent hi ha un últim pas que es pot realitzar per obtenir un resultat definitiu.

4.- Explorar el terreny per localitzar vestigis de antics assentaments.

Un estudi preventiu pot:

  • Evitar la compra de un terreny que pot albergar restes arqueològiques.
  • Fer possible concebre amb antelació un planning d’obra on l’estudi arqueològic no alteri el ritme de construcció.
  • Crear una oportunitat per adaptar/concebre el projecte per evitar la zona afectada o canviar el mètode de construcció, demolició o cimentació.


TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compte amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis de enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable direcció integral de projecte tant de costos como de qualitat i de terminis i per aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altre índole, així evitant situacions crítiques que poden alentir el projecte. Mostra del seu gran treball es la confiança que dipositen en ells els seus clients no nomes tornant a confiar-los-hi missions sinó també recomanant-los.

info@topmgroup.com www.topmgroup.com

 

Related Posts