Skip to content

Nou departament d’ESTIMATING

Barcelona, dilluns 24 de novembre de 2014 – Top Management ha ampliat els seus serveis creant un nou departament: Estimating.

Top Management es caracteritza per optimitzar costos i terminis de construcció. Per això ha volgut potenciar encara mes aquest punt fort amb la creació d’un departament que té com a política la cultura de l’optimització. Estimating quantifica i estima el cost d’un projecte al llarg de totes les seves fases. Per això disposa de personal amb un coneixement exhaustiu dels participants i dels preus pràctics que aportaran independència i transparència.

El departament d’estimating desenvolupa les seves activitats no solsamènt en els sectors tradicionals de Top Management sinó també en: vivendes, edificis públics, edificis terciaris, hostaleria i drives.

Des de la seva creació Top Estimating ja ha estudiat 350.000m2 d’edificis estant el 50% dels projectes a França i la resta sent internacionals.

Entre ells podríem destacar els següents:

  • França – Projecte de compra d’un terreny: due diligence tècnic i econòmic, estimació del pressupost dels treballs i verificació del estudi de viabilitat econòmica de l’operació immobiliària.
  • Marroc – Projecte de construcció d’un polígon industrial: Estudi pressupostari, determinació del planning de treballs i nota descriptiva en fase de projecte basic.

El director d’aquest departament es Josselin Filloux qui té mes de 14 anys d’experiència en aquest camp. Ha treballat tant a constructores, como poden ser el grup GSE o ABCD, como a empreses especialitzades en la gestió de projectes i l’economia de la construcció como poden ser SCB economie (Societe de Conseils Economiques et Techniques en Urbanisme et Bâtiment) o MDETC.

Les seves dades de contacte son:
Tel: +33 4 84 51 03 28
Mobile: +33 624 858 853
Email: JF@topmgroup.com
Linkedin

Related Posts