Skip to content

Promoció immobiliària + Project Management = Èxit

Barcelona, dilluns 12 de decembre 2016A TOP MANAGEMENT creiem fermament en la importància del Project Management per portar a terme una operació immobiliària amb èxit.

Promoció immobiliària + Project Management = Èxit

El Project Manager coneix els riscos que comporta aquest tipus d’operació per a qualsevol inversor i és conscient dels aspectes mes crítics, como poden ser l’adquisició d’un terrenyo/immoble existent o la firma d’un acord d’arrendament.

Si està present des d’un inici o des d’una etapa primerenca en aquests projectes, el seu suport es inestimable. Com?

  • Localitzant i avaluant els riscos per aconseguir una major transparència.
  • Ajudant a reduir possibles entrebancs per garantir l’èxit dels projectes immobiliaris.
  • Realitzant tràmits amb els organismes oficials per veure si el projecte és factible.
  • Realitzant estudis de viabilitat per optimitzar el disseny tot indicant les despeses de construcció.
  • Aportant solucions tècniques que satisfacin les parts involucrades.
  • Determinant els criteris tècnics per poder unificar els requeriments de les parts involucrades.
  • Elaborant el descriptiu tècnic que s’annexarà al contracte de lloguer.

El Project Manager aporta la seva experiència durant tot el procés per evitar possibles contratempsajudant a obtenir les qualitats previstes i controlant estrictament el pressuposto de l’obra.

A banda, el seu suport és cabdal en la gestió del projecte a causa de la complexitat que l’elevat número d’actors suposa. Pot convertir-se en imprescindible per evitar conflictes entre els propietaris del sòlels inquilins, els bancs, les autoritats o els constructors.

La tasca d’un Project Manager és la de fer més transparent un projecte complex, vetllar pels interessos del seu client i alhora coordinar altres actors i/o empreses que defensen els seus propis interessos.

TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compta amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis d’enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable gestió integral d’un projecte concret, tant pel que fa a les despeses, a la qualitat, com als terminis, focalitzada en aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altre caire, evitant així situacions crítiques que poden alentir el projecte. Una mostra de la bona feina dels nostres Project Managers és la confiança que dipositen en ells els nostres clients, no només contractant-los per d’altres missions, sinó també recomanant-los a tercers.

info@topmgroup.com www.topmgroup.com

Related Posts