Skip to content

Septim parc logístic al Marroc

Amb aquest últim contracte, Top Management ha treballat o treballa en set parc logístics al Marroc.

En aquest cas es tracte d’una missió de consultoria d’un parc de 216.020m2 que forma part del parc industrial de “Ardim Logistic”. Aquesta missió es descompon en dues parts, per un costat un estudio mediambiental on s’aportaran solucions de compromís mediambiental i pel altre costat realitzar un projecte basic per poder sol•licitar la llicencia d’obra. Aquest projecte basic inclou un estudi basic de l’edifici, projecte basic de d’urbanització i estudi contra incendis.

Related Posts