Skip to content

CAPITAL PROJECT MANAGEMENT

SHARE

Aconsellar sobre la planificació, la gestió i el lliurament de Projectes individuals de gran escala per als sectors públics i privats.

Els projectes capitals són generalment complexos i involucren a moltes parts, riscos i desafiaments fet que suposa que definir el tipus de gobernança és crucial.

A la fase de disseny oferim:

  • Definició de les especificacions tècniques del projecte
  • Anàlisis de riscos
  • Estratègia de contractació

A la fase de contractació:

  • Selecció de contractistes
  • Documentació de licitació
  • Anàlisis i comparació de la licitació

A la fase de contracte:

  • Revisió del contracte
  • Anàlisis dels annexos tècnics

Durant la construcció:

  • Monitorització del procés
Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció