Skip to content

PROJECT QUALITY, AUDIT & CONTROL

SHARE

TOP MANAGEMENT s’especialitza en els sectors logístic, industrial i comercial. A causa d’això som molt conscients de la necessitat de promoure el control de qualitat, especialment en solera i coberta, i per això incorporem experts en qualitat als nostres equips.

La solera és una part vital del procés constructiu ja que és l’eina de treball base per qualsevol activitat industrial, comercial o logística. Posseir una solera duradora i de baix manteniment es fonamental, així como realitzar-la bé des del principi ja que dur a terme reparacions sense aturar l’activitat és difícil i afecta a l’operativitat del magatzem. Per aquesta raó TOP MANAGEMENT inverteix tant de temps en controlar i auditar la qualitat.

Analitzem:

  • disseny e implantació de les juntes
  • disseny en detall
  • determinar la barreja de formigó
  • fibra d’acer quan aplicable

Monitoritzem el procés de realització de la solera.

La coberta també és una part important ja que les goteres, quan o si n’hi han, són una causa significativa de disputes entre inquilí i propietari. Per això, TOP MANAGEMENT ha desenvolupat un ampli sistema de control de qualitat.

Per a TOP MANAGEMENT la qualitat és un punt clau. Com a conseqüència, l’empresa ha creat una eina de qualitat que permet controlar i auditar tot el procés constructiu.

Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció