Skip to content

DUE DILIGENCE

SHARE

Dur a terme una Due diligence pre-construcció / pre-adquisició abans de la compra de béns immobles és fonamental per poder avaluar riscos potencials i poder protegir els interessos tant del promotor / desenvolupador com durant el desenvolupament de qualsevol projecte empresarial.

Top Management pot ajudar amb:

 • La identificació de riscos, mitigant-los, especialment aquells inherents als processos d’adquisició d’un bé immoble.
 • Determinació de la naturalesa i extensió de tots els riscos tècnics d’un projecte.
 • Anàlisi dels riscos legals, de licitació, contractuals, de construcció, de qüestions operatives i de relació financera els que poden tenir influència sobre el valor d’un projecte.

Què és una Due Diligence Tècnica?

Cada projecte immobiliari comença amb la compravenda d’una propietat, un immoble, els quals en general són objectes de compravenda amb una alta complexitat i és per això que els promotors solen demanar assessorament divers: comercial / financer / legal.

Sempre caldrà una Due Diligence en la compravenda d’immobles i en Top Management som especialistes en la part de Due Diligence Tècnica:

 • Analitzem les condicions tècniques de l’objecte de compravenda, és a dir de l’immoble que es vol comprar.
 • Estudiem meticulosament l’objecte de compravenda.

Qualsevol empresa pot contractar aquest servei basant-se en les seves necessitats. A Top Management ens especialitzem en l’anomenada Technical Due Dilligence o Due Diligence Tècnica.

A partir d’aquí es diferencia entre:

– Immobles amb edificis existents (Brown Field)

– Parcel·les (Green Field) on no hi ha cap tipus de construcció.

La Due Diligence no només s’enfoca en la compravenda d’un edifici sinó en una anàlisi exhaustiva del conjunt de components del projecte immobiliari en la seva globalitat.

Cada vegada que fem l’estudi d’un immoble, analitzem i decidim si es pot construir alguna cosa nova o si es pot reutilitzar l’existent.

En aquest procés d’estudi, Top Management sempre té en compte la finalitat de l’immoble.

Els objectius d'una Technical Due Diligence

Els objectius d’una Technical Due Diligence són principalment els següents:

 • Avaluació sistemàtica i fonamentada per a l’obtenció d’una impressió objectiva de l’immoble.
 • Detecció i avaluació de possibles riscs en relació amb el projecte immobiliari previst.
 • Facilitació de la decisió de compra des d’un punt de vista tècnic.
 • Servir com a eina per al futur projecte immobiliari.

L’àmplia experiència que oferim posa un èmfasi molt especial i particular en els inconvenients, requisits i imprevistos que poden sorgir al llarg del procés.

En conseqüència, detectem des del principi els possibles riscos del projecte de construcció.

Les diferents etapes d'una Due Diligence Tècnica

A l’hora d’elaborar la Tecnical Due Diligence realitzem una anàlisi prèvia detallada en diferents fases:

 • Condicions físiques del terreny (topografia, composició, qualitats estructurals …)
 • Edificacions i instal·lacions existents (estat, defectes, manteniment, permisos i llicències …)
 • Normes i càrregues urbanístiques (ordenances d’aprofitament, plànols acústics i de trànsit …)
 • Infraestructures i accessos a serveis (sanejament, electricitat, aigua potable, telecomunicacions, gas …)
 • Medi ambient (contaminació, inundabilitat, arqueologia, explosius …)

A l’hora de fer la TDD, els nostres experts segueixen el següent procediment:

1. Realització de l’input amb el qual començar a desenvolupar l’estudi i que el qual aconseguiríem amb els següents punts:

 • Obtenció i anàlisi de documentació
 • Inspecció d’immoble (visual, amb equip topogràfic i geotècnic)
 • Consulta a autoritats o altres entitats

2. Anàlisi de la informació obtinguda

3. Comunicació del resultat que hem obtingut, output mitjançant dos passos:

o Lliurament d’un primer informe “red flag” que de forma comprimida:

 • Resumeix les avaluacions més importants.
 • Indica si hi ha més riscos, inconvenients i “red flags” (punts crítics a tenir en compte)

o Lliurament de l’informe final, un informe més extens que conté:

 • L’anàlisi amb una avaluació per capítol
 • Un full de resum d’avaluacion
 • Una avaluació final amb recomanacions
 • Un llistat dels documents analitzats
 • Un link als documents analitzats
 • L’informe fotogràfic

L’extensa experiència de Top Management en els camps comercial, terciari, logístic i industrial aporten una àmplia perspectiva que resulta molt útil a l’hora de fer front a les necessitats específiques d’un projecte.

Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció