Skip to content

PROGRAM MANAGEMENT

SHARE

This is Tooltip!

Program Management és la gestió de diversos projectes al mateix temps i paral·lelament, des de la concepció fins al lliurament, millorant els terminis, el cost i la qualitat.

Els serveis integrals de Program Management de Top Management permeten al client mantenir múltiples projectes interrelacionats, sincronitzats, al mateix temps i dintre del pressupost. Top Management assisteix a promotors, propietaris, institucions financeres, companyies d’assegurances, etc. a reduir les incerteses i riscos dels seus programes capitals. Un Program Manager actua com un únic punt de gestió per a tot el procés de disseny i de construcció, optimitzant la supervisió, estalviant als clients temps i energia. Al mateix temps, estableixen i mantenen els estàndards de control de qualitat al llarg del procés i redueixen els problemes durant l’execució.

Els Program Managers de Top Management revisen tots els detalls del projecte, defineixen els objectius, planifiquen i prioritzen, gestionen i controlen el desenvolupament del projecte i identifiquen i solucionen problemes.

El nostre equip de professionals experimentats i grup tècnic treballen conjuntament amb el client per a definir, planificar, implementar i integrar tots els aspectes de cada projecte.

Els serveis de Program Management inclouen:

 • Aportar un únic punt de gestió al llarg de tot el procés de disseny i construcció
 • Desenvolupar un marc de treball per a diversos participants del projecte
 • Assistir a la selecció de professionals de l’àmbit del disseny, de l’enginyeria, dels assajos i de la inspecció
 • Maximitzar el planning inicial per a accelerar el procés constructiu
 • Gestionar el programming, planning, disseny i construcció
 • Servir com una extensió de la plantilla del client
 • Suggerir una varietat de sistemes de lliurament per al disseny i la construcció
 • Determinar i gestionar el pressupost i el planning
 • Aportar enginyeria de valor i anàlisi de costos
 • Preparar dossiers de licitació i gestionar-ne el procés
 • Establir i gestionar estàndards de control de qualitat
 • Proporcionar informes periòdics revisant l’estat de cada projecte
 • Proveir serveis tradicionals de gestió de construcció
Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció