Skip to content

CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

SHARE

Els serveis de Construction & Project Management són un suport tècnic de valor destacable que es requereix al llarg de l’extensa execució dels processos involucrats en un projecte de construcció.

L’objectiu d’una missió de Construction & Project Management és crear valor i evitar riscos coordinant i alineant les solucions constructives amb els objectius tècnics i financers establerts pel client.

Top Management planifica, gestiona i controla tots els recursos tècnics i financers que prenen part en totes i cadascuna de les fases de desenvolupament de qualsevol projecte com poden ser:

  • Planning de temps i costos (previsió i meritacions)
  • Avaluació i control de riscos
  • Control del projecte
  • Gestió de llicencies i autoritzacions / Aprovació del planning
  • Gestió de les ofertes de construcció i del procés de licitació
  • Control de costos al llarg de la construcció
  • Supervisió dels treballs / Gestió d’obra
  • Posada en funcionament i acceptació final

L’objectiu final és garantir terminis, costos i qualitat mitjançant la determinació realista dels objectius, tant per als terminis com per a les xifres d’inversió final.

L’equip de Top Management està format per experimentats professionals amb experiència pràctica en la industria de la construcció como ara: arquitectes, enginyers, construction managers, quantity surveyors, planificadors i experts en administració de contractes.

Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció