Skip to content

Project Manager EXTERN

SHARE

A TOP MANAGEMENT estimem que un Project Manager Extern és una extensió nostra i del client.

Un PM Extern forma part de l’equip tècnic del client però a més té l’avantatge de comptar amb l’experiència de TOP MANAGEMENT.

El nostre servei inclou:

 • Planificació, supervisió i control del programa
 • Desenvolupament i actualització del planning
 • Desenvolupament i seguiment del pressupost
 • Desenvolupament i gestió del disseny
 • Support en la licitació/ Desenvolupament de les peticions per oferir
 • Administració de contractes
 • Gestió del contractista
 • Estimació de costos
 • Enginyeria de valor
 • Control del projecte
 • Inspecció i comprovació
 • Gestió de peticions de canvi
 • Gestió de reclamacions
 • Resolució de disputes

Tenir un Project Manager Extern permet al client augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat durant un temps determinat que es pot ampliar si fos necessari.

Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció