Skip to content

PROJECT MONITORING

SHARE

L’essència del Project Monitoring és proporcionar als clients informació objectiva que els permeti prendre decisions per garantir un procés de construcció fluid.

Es tracta de la revisió i realització d’informes periòdics del rendiment del projecte que poden tenir lloc en qualsevol fase del cicle vital d’un projecte des de la concepció passant per la construcció i la posta en funcionament. La missió d’un Project Monitor abasta des de l’avaluació del treball del director de construcció, dissenyador i contractistes fins al seguiment dels terminis i l’anàlisi dels costos.

Els serveis de project monitoring de Top Management encoratgen l’èxit del projecte mitjançant l’anticipació de problemes, l’identificació de contratemps i la recomanació de solucions que tenen en compte els objectius tècnics i financers establerts per el propietari/promotor/inquilí.

Els clients de Top Management es beneficien de les sòlides recomanacions tècniques i financeres suggerides pels equips de Project Monitoring que estan compostos por especialistes interns que són experts en aquests camps.

Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció