Skip to content

PROJECT VALUE ENGINEERING

SHARE

L’enginyeria de valor resol problemes, identifica i elimina costos no desitjats al mateix temps que millora la funcionalitat i la qualitat del projecte.

L’objectiu és incrementar el valor dels productes satisfent els requisits de rendiment al cost més baix possible. En construcció això implica prendre en consideració la disponibilitat dels materials, els mètodes constructius, el transport, les limitacions o restriccions de l’obra, el planning i l’organització, els costos, els beneficis, etc. Avantatges que poden dur-se a terme mentre es millora la qualitat i es redueix l’impacte mediambiental.

L’enginyeria de valor comença amb el disseny del projecte on les avantatges poden ser més importants i continua al llarg de tot el procés constructiu.

L’enginyeria de valor implica:

  • Identificar els elements principals d’un producte, servei o projecte.
  • Analitzar les funcions d’aquets elements.
  • Desenvolupar solucions alternatives per lliurar aquestes funciones.
  • Avaluar soluciones alternatives.
  • Assignar costos a les solucions alternatives.
  • Desenvolupar amb més detall les alternatives amb major probabilitat d’èxit.
Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció