Skip to content

QUANTITY SURVEYING / COST MANAGEMENT

SHARE

El cost manager/quantity surveyor juga un paper clau en la gestió financera i de contractes en projectes de construcció ja que aporta estimacions precises de costos de construcció.

Les estimacions de pressupost i costos detallats es desenvolupen d’acord amb els protocols dels clients. El rol consultor d’un cost manager/quantity surveyor abasta des dels serveis de cost i consell per determinar un pressupost per poder iniciar un projecte, gestió de costos durant les fases de disseny i construcció, administració de contractes i fins a actuar com el Project manager del client per vigilar tot el procés constructiu.

Els serveis d’estimating de Top Management inclouen:

 • Preparació de pressupostos inicials i estimació anteriors a la licitació
 • Quantity take-offs
 • Preparació del pressupost del projecte/programa
 • Flux de tresoreria, modelatge i tendència
 • Estimació dels costos de l’enginyeria de valor
 • Anàlisis dels costos de construcció
 • Comprovació i anàlisis de les ofertes
 • Avaluació del progrés dels pagaments
 • Canviar estimacions i comprovacions de comandes
 • Cost per completar l’anàlisi
 • Comprovar estimacions
 • Quantificació en preparació per reclamacions
Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció