Skip to content

TESTING & COMMISSIONING

SHARE

La comprovació i la posada en marxa és un procés de verificació que es duu a terme després de la instal·lació dels sistemes mecànic, de fontaneria, elèctric, de prevenció i detecció de incendis i de seguretat.

És un procés necessari per constatar la conformitat de la instal·lació amb les especificacions i el seu funcionament. La posada en marxa de l’immoble és un procés de qualitat imprescindible pel lliurament del projecte.

Aquest procés involucra a un equip des del pre-disseny que:

  • desenvolupa els requisits del projecte del client
  • determina l’abast i planifica la posada en marxa
  • revisa els documents i checklists de disseny per complir els requisits del projecte del client
  • desenvolupa checklists i verifica una mostra dels checklists de construcció
  • localitza necessitats de formació i avalua la formació rebuda dels contractistes
  • presencia i verifica les probes de la fase de construcció
  • visita periòdicament l’obra durant la fase de construcció
  • realitza comprovacions funcionals a mesura que s’acaba el projecte
Serveis relacionats

És la gestió global de qualsevol projecte tenint en compte els aspectes tècnics i econòmics, així com el control de la planificació.

> Servei de Construcció & Project Management

És un valuós anàlisi tècnic realitzat abans de l’adquisició d’un bé immobiliari o d’un terreny.

> Servei de Due Diligence

És el servei que ofereix el Responsable de Projecte amb el seu assessorament tècnic, donant la informació precisa de l’estat del projecte, i aportant la nostragarantia de qualitat.

> Servei de Project Monitoring

És l’informe de licitació del projecte immobiliari, econòmicament coherent i factible, tant tècnic como financerament.

> Servei de Quantity Surveying

És un servei que li permet al client mantenir múltiples projectes interrelacionats i sincronitzats, a terme i dintre de pressupost.

> Servei de Program Management

Significa posar l’enginyeria al servei del rendiment, a tots els nostres projectes, sempre al cost més baix possible.

> Servei de Project Value Engineering

Un bon control de qualitat incrementa la durabilitat d’un immoble, i en redueix les despeses de manteniment.

> Servei de Project, Audit & Control

Són grans projectes de gestió, generalment complexos i que involucren diferents actors i sectors, amb prou riscos i desafiaments.

> Servei de Capital Project Management

És la validació de la conformitat de qualsevol instal·lació amb les seves especificacions i el seu funcionament.

> Servei de Testing & Commissioning

És el servei d’externalització d’un Responsable de Projecte que ens permet augmentar l’equip amb personal qualificat i experimentat, durant un temps determinat.

> Servei de Outsourced PM

Projectes relacionats​

Projectes relacionats

Notícies

Notícies sobre la gestió de projectes de construcció