Skip to content

Sistemes de certificació d’edificis sostenibles (LEED, BREEAM, HQE)

Barcelona, dijous 27 d’octubre 2016 

Les constructores són responsables d’aproximadament el 30% del consum de carburants fòssils, a banda de produir un elevat nombre de residus de tota mena. Per controlar això, existeixen un seguit de sistemes de certificació d’edificis sostenibles.

Les certificacions son instruments que ens permeten mesurar l’impacte mediambiental tant d’edificis existents como de futures construccions. L’objectiu d’aquestes certificacions és:

  • Reduir l’impacte ambiental dels edificis.
  • Implantar una etiqueta ecològica reconeguda.
  • Realitzar una comparativa pública entre edificis.
  • Establir criteris i estàndars més exigents que la pròpia legislació vigent.
  • Fomentar la innovació tecnològica en el sector de la construcció.
  • Estimular la demanda d’edificis sostenibles.
  • Dotar les empreses d’un òrgan intern que vetlli per les millores en matèria de responsabilitat social corporativa.

Sistemes de certificació d’edificis sostenibles

Existeixen mètodes diferents, però els més importants són:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) d’origen nord-americà, avalua l’impacte mediambiental d’una construcció, el consum d’aigua, l’eficàcia energètica, l’elecció dels materials emprats, la qualitat mediambiental dels interiors i d’innovació. Les tipologies de construcció inclouen – però no es limiten a – oficines, edificis institucionals, botigues o comerços, hotels i habitatges residencials de quatre o mes pisos habitables. LEED és la més estesa a nivell mundial. La certificació que s’aconsegueix es l’USGBC i les diferents etiquetes d’avaluació son Silver, Gold i Platinum.
  • BREEAM (Building Research Establishment Environnemental Assessment) mètode d’origen anglès. S’avalua el sistema de gestió, l’energia, la salut, la pol•lució, el transport, l’ocupació del sòl, la biodiversitat, els materials i l’aigua. Aquest és el sistema més antic. La certificació es la BRE Global i les diferents etiquetes d’avaluació son Pass, Good, Very good i Excellent.

A Top Management disposem d’un departament mediambiental que inclou personal qualificat per assessorar sobre BREEAM, LEED i també HQE.

Related Posts