Skip to content

Sistemes d’emmagatzematge de documentació en paper

Barcelona, dimarts 20 de septembre 2016– Avui dia és molt habitual externalitzar l’emmagatzematge de documentació de empresa. El principal benefici de subcontractar aquests serveis és reduir costos, ja que l’espai de magatzematge és un recurs que no resulta barat. Els usuaris de les empreses que presten aquests serveis són molt variats, des de hospitals fins a bufets d’advocats, la qual cosa implica que varien les característiques de la documentació arxivada. En funció d’aquestes característiques s’haurà de utilitzar un o un altre o la combinació de diversos sistemes de magatzematge per a arxiu de paper.

Sistemes d’emmagatzematge de documentació en paper

Els principals sistemes són els següents:

Sistema catwalk: consisteix en un sistema de magatzematge de diversos nivells. Aquest sistema és per a arxius amb un índex alt de consulta ja que permet consultar-los amb rapidesa. Els empleats poden accedir als arxius sense necessitat de mitjans auxiliars la qual cosa implica que en un mateix passadís poden treballar diversos alhora. Es caracteritza per tenir passadissos estrets.

Sistema man-up: consisteix en un sistema de prestatgeries ininterromput fins al sostre. La forma d’accedir als arxius és a través de carretons recull-comandes. Està pensat per a arxius semiactius i es caracteritza pels seus passadissos estrets pel que optimitza millor l’espai de magatzematge.

Sistema pallet rack: és el típic sistema de prestatgeries de magatzematge de palets pel qual és necessari un carretó elevador. Se sol utilitzar per a documentació inactiva.

Sistema vault: consisteix en una habitació tancada dotada d’un fort sistema de seguretat així com un sistema de detecció i protecció contra incendis que no acostuma a ser per aigua sinó per gas per evitar la destrucció del material emmagatzemat. Aquest sistema està pensat per emmagatzemar material considerat molt valuós.

Tots aquests sistemes es poden realitzar amb components de prestatgeries estàndard així com amb components fets a mida.

Entre els clients de Top Management es poden trobar empreses de gestió de documents pels quals ha realitzat des de la construcció de una nau nova fins a ampliacions de magatzem. El resultat d’aquest treball és que tot l’equip de Top Management posseeix un know-how important en totes les fases d’un projecte d’aquest tipus. Els Project Managers poden realitzar missions de coordinació de projecte en les quals s’inclourien licitació, contractació, preparació i seguiment d’obra i lliurament final. Així mateix estan habituats a coordinar amb el departament de bombers, ministeris, ajuntaments, inquilins i propietaris tot el procés, atenent els requisits de totes les parts i buscant solucions quan sorgeixen problemes o hi ha interessos confrontats. També posseeixen àmplia experiència en l’aplicació conjunta de normatives locals i les estàndards del client. Tot això fa de Top Management un gran aliat per portar a terme aquest tipus de projectes.

 

TOP MANAGEMENT S.L.

Empresa jove que compta amb un equip altament professional i experimentat en el sector comercial, industrial i logístic i que ofereix serveis de enginyeria, assessorament tècnic i consulting. Es caracteritza per garantir una immillorable direcció integral de projecte tant de costos com de qualitat i de terminis i per aportar solucions, ja siguin de compromís mediambiental o d’un altra índole, evitant així situacions crítiques que poden alentir el projecte. Mostra del seu gran treball és la confiança que dipositen en ells els seus clients no només tornant a confiar-los-hi missions però també recomanant-los.

Related Posts