Skip to content

Top Management inicia la construcció del parc logístic més gran de Marroc

Aportant solucions en Marroc

Top Management a través d’un equip de tres persones assegura l’ èxit de la construcció d’un parc logístic de 75.000 m2, el parc logístic més gran de Marroc.

Softlogístic ha contractat a Top Management per una missió de Project Management (enginyeria) la qual inclou: l’optimització del projecte d’ arquitectura/enginyeria, Project Management per lots i la coordinació de la construcció per part del nostre cap d’obra.

El repte d’aquest projecte es entregar un parc logístic d’aquesta magnitud en un temps record.

Related Posts